Framtidens vattensäkerhetsarbete Framtidens vattensäkerhetsarbete

Välkomna till årets viktigaste mötesplats om vattensäkerhet
Helsingborg 4-5 mars 2020

En nationell konferens om framtidens vattensäkerhetsarbete i Sverige!

Framtidens vattensäkerhetsarbete


VATTENSÄKERHET 2020 är en nationell konferens och mötesplats där Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med övriga berörda myndigheter och företag sätter fokus på att aktualisera frågorna och få ner antalet drunkningstillbud i Sverige. Under 2018 omkom 136 personer i drunkningsolyckor i Sverige. Det är det tredje högsta antalet omkomna under 2000-talet. De senaste årens allt varmare och längre somrar gör att fler människor rör sig i, på och vid vatten. Antalet omkomna vid drunkningsolyckor är på en nivå som måste betraktas som helt oacceptabel för ett land som Sverige.Vi måste nu tillsammans agera för att vända trenden.

Nollvision Nollvision

Ingen ska behöva drunkna till följd av okunskap

Sverige är med sina långa kuster och många sjöar ett bad- och vattenland. Sverige har ca 96.000 sjöar och en kuststräcka på ca 2400km, vi har ca 470 publika bad och ca 2700 friluftsbad i Sveriges kommunerna, därutöver uppskattar Svenska Badbranschen att det finns ca 65.000 privata pooler bland de svenska hushållen. Fantastiska platser för fritid och rekreation men samtidigt ställer det också höga krav på myndigheterna och kommunerna och deras förebyggande vattensäkerhetsarbete.


En vattensäker kommun

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision där ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Ett delmål är att antalet dödsfall vid drunkningsolyckor ska halveras innan 2030! Vi måste nu på allvar samverka för en nationell strategi. Arbetet med att få ner antalet omkomna personer under 100 per år är ett viktigt delmål i strävan mot Svenska Livräddningssällskapets Nollvision, ”Ingen ska behöva drunkna till följd av okunskap”.


Ett led i arbetet mot nollvisionen är ”En vattensäker kommun” som Svenska Livräddningssällskapet tagit fram. Konceptet stöttar kommunerna i deras vattensäkerhetsarbete. Samverkan med kommunerna i det förebyggande arbetet är direkt avgörande i arbetet med att förebygga drunkningsolyckor. På konferensen kommer vi bland annat att berätta mer om vad konceptet innebär och vilka kriterier man måste uppfylla samt hur ett systematiskt vattensäkerhetsarbete kan se ut.

Välkommen till VATTENSÄKERHET 2020 i Helsingborg 4-5 mars
Tillsammans mot Nollvisionen - Ett Sverige Fritt från Drunkning!


Våra föreläsare på Vattensäkerhet 2020

Vattensäkerhet 2020 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher. Kom och lyssna på bl.a.
Dan Eliasson generaldirektör på MSB, Per Klingbjer ordförande för Svenskt Friluftsliv,
Andreas Claesson är forskare vid Karolinska institutet - hjärtstoppscentrum och Anders Jacobsson ordförande i
Svenska Livräddningssällskapet.

Dan Eliasson

MSB

Dan Eliasson är generaldirektör på Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB. Dan kommer till Vattensäkerhet 2020 för att invigningstala på konferensens första dag.

Läs mer om Dan

Per Klingbjer

Svenskt Friluftsliv

Per Klingbjer är ordförande för Svenskt Friluftsliv. Per, som också är doktor i naturgeografi samt aktiv i Svenska Fjällklubben, kommer till Vattensäkerhet 2020 för att prata om Friluftsliv och vattensäkerhet.

Läs mer om Per

Andreas Claesson

Karolinska institutet

Andreas Claesson är forskare vid Karolinska institutet - hjärtstoppscentrum. Andreas kommer till Vattensäkerhet 2020 för att tillsammans med Mikael Olausson berätta mer om Unik registerstudie om drunkning de senaste 15 åren i Sverige. Andreas kommer också under dag två att berätta om hur AI-Drönare kan rädda liv.

Läs mer om Andreas

Anders Jacobsson

Svenska Livräddningssällskapet

Anders Jacobsson är ordförande i Svenska Livräddningssällskapet där han har varit engagerad sedan cirka 35 år. Anders är narkosläkare och är medicinskt sakkunnig i organisationen.

Läs mer om Anders

KARIN BRAND

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET

Karin Brand Karin Brand

– Nu måste vi ta krafttag. Ingen ska behöva drunkna till följd av okunskap

Arbetet med att få ner antalet omkomna personer genom drunkningar är viktigt och vi behöver samla oss i en gemensam Nationell handlingsplan. Ett led i arbetet mot nollvisionen är ”En vattensäker kommun”. Konceptet stöttar kommunerna i deras vattensäkerhetsarbete. Samverkan med kommunerna i det förebyggande arbetet är direkt avgörande i arbetet med att förebygga drunkningsolyckor.
Läs mer här

Vattensäkerhet 2020 arrangeras av

Vattensäkerhet 2020 VATTENSÄKERHET 2020 - i Helsingborg 4-5 mars

Vattensäkerhet 2020

Vill ditt företag medverka i utställningen? Vill ditt företag medverka i utställningen?

Vill ditt företag medverka i utställningen?

I anslutning till konferensen kommer det att anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sin produkter och tjänster.

Utställningen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen och alla utställare är självklart välkomna att medverka i det ordinarie konferensprogrammet.

Alla utställare på Vattensäkerhet 2020 medverkar med företagets logotype på allt marknadsföringsmaterial.

img/vs2020/slidelogos/posedion.png
img/vs2020/slidelogos/ferno.png
img/vs2020/slidelogos/prot_safety.png
img/vs2020/slidelogos/rescue.png
img/vs2020/slidelogos/shoresaftey_new.png
Läs mer här