VATTENSÄKERHET 2020

Föreläsare

Vattensäkerhet 2020 Föreläsare

Dan Eliasson

MSB

Dan Eliasson är generaldirektör på Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB. Dan kommer till Vattensäkerhet 2020 för att invigningstala på konferensens första dag.

Läs mer om Dan

Per Klingbjer

Svenskt Friluftsliv

Per Klingbjer är ordförande för Svenskt Friluftsliv. Per, som också är doktor i naturgeografi samt aktiv i Svenska Fjällklubben, kommer till Vattensäkerhet 2020 för att prata om Friluftsliv och vattensäkerhet.

Läs mer om Per

Andreas Claesson

Karolinska institutet

Andreas Claesson är forskare vid Karolinska institutet - hjärtstoppscentrum. Andreas kommer på Vattensäkerhetskonferensen att presentera evidensbaserade internationella data om drunkning, definitioner samt - Drowning chain of survival utifrån förebyggande, livräddning och HLR.

Läs mer om Andreas

Anders Jakobsson

Svenska Livräddningssällskapet

Anders Jakobsson är ordförande i Svenska Livräddningssällskapet där han har varit engagerad sedan cirka 10 år. Anders är narkosläkare och är medicinskt sakkunnig i organisationen.

Läs mer om Anders

VATTENSÄKERHET 2020

ANMÄLAN

Anmäl dig till Vattensäkerhet 2020 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Vattensäkerhet 2020 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Vattensäkerhet 2020 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer