Vattensäkerhet 2020 Föreläsare

Dan Eliasson

MSB

Dan Eliasson är generaldirektör på Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB. Dan kommer till Vattensäkerhet 2020 för att invigningstala på konferensens första dag.

Läs mer om Dan

Per Klingbjer

Svenskt Friluftsliv

Per Klingbjer är ordförande för Svenskt Friluftsliv. Per, som också är doktor i naturgeografi samt aktiv i Svenska Fjällklubben, kommer till Vattensäkerhet 2020 för att prata om Friluftsliv och vattensäkerhet.

Läs mer om Per

Andreas Claesson

Karolinska institutet

Andreas Claesson är forskare vid Karolinska institutet - hjärtstoppscentrum. Andreas kommer till Vattensäkerhet 2020 för att tillsammans med Mikael Olausson berätta mer om Unik registerstudie om drunkning de senaste 15 åren i Sverige. Andreas kommer också under dag två att berätta om hur AI-Drönare kan rädda liv.

Läs mer om Andreas

Anders Jacobsson

Svenska Livräddningssällskapet

Anders Jacobsson är ordförande i Svenska Livräddningssällskapet där han har varit engagerad sedan cirka 35 år. Anders är narkosläkare och är medicinskt sakkunnig i organisationen.

Läs mer om Anders

Johanna Högberg

Svenska Livräddningssällskapet

Johanna Högberg är ordförande i Svenska Livräddningssällskapets Simkunnighetsråd. Hon har varit aktiv inom SLS i över 20 år och utbildare i 15 år, och utbildar HLR- och Första Hjälpen-Instruktörer, Simlärare, Poollivräddare samt Simlärarutbildare, utöver sitt engagemang i Simkunnighetsrådet. Johanna kommer till Vattensäkerhet 2020 för att berätta mer om Simkunnighet och folkhälsa.

Läs mer om Johanna

Anna Jansson

Folkhälsomyndigheten

Anna Jansson kommer från Folkhälsomyndigheten där hon är enhetschef på Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor och spelprevention. Anna kommer på Vattensäkerhet 2020 att prata om Vattensäkerhet sett utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Läs mer om Anna

Mikael Olausson

Svenska Livräddningssällskapet

Mikael Olausson är områdesansvarig Säkerhet & Livräddning hos Svenska Livräddningssällskapet. Mikael har många års erfarenhet från badbranschen som simlärare, livräddare, till platschef och säkerhetssamordnare samt från internationella uppdrag i International Life Saving federation of Europé (ILSE) och European Committee of Standardization (CEN). Mikael kommer under Vattensäkerhet 2020 bl.a att prata om Unik registerstudie om drunkning de senaste 15 åren i Sverige samt berätta mer om Vad är en vattensäker kommun?

Läs mer om Mikael

Göran Bertilsson

Svenska Livräddningssällskapet

Göran Bertilsson är ordförande i Svenska Livräddningssällskapets säkerhetsråd och sitter med i konferensens projekt- och programgrupp. Under Vattensäkerhet 2020 kommer Göran, tillsammans med Stefan Rane på Räddningstjänsten Halmstad, att prata om Samspelet mellan livräddare på stranden och räddningstjänsten.

Läs mer om Göran

Stefan Rane

Räddningstjänsten Halmstad

Stefan Rane arbetar som insatsledare vi Räddningstjänsten i Halmstad och har lång erfarenhet av samverkan med havslivräddare vid räddningsinsatser. Under Vattensäkerhet 2020 kommer Stefan, tillsammans med Göran Bertilsson, att prata om Samspelet mellan livräddare på stranden och räddningstjänsten.

Läs mer om Stefan

Elisabet Lindberg

Helsingborg Stad

Elisabet Lindberg jobbar inom Helsingborg Stad, en av städerna som som blivit certifierade som Vattensäker kommun, där hon är strandansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen. Elisabet kommer på Vattensäkerhet 2019 att berätta lite mer om Helsingborgs Erfarenheter från Vattensäkerhetsrådet i Helsingborg

Läs mer om Elisabet

Johan Gert

SKR

Johan Gert arbetar på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, med frågor inom skydd mot olyckor. Johan kommer till Vattensäkerhet för att prata om Kommunernas roll i arbetet med vattensäkerhet.

Läs mer om Johan

Jill af Edholm

Svenska Livräddningssällskapet

Jill är områdesansvarig för Simkunnighet och Utbildningssamordnare på Svenska Livräddningssällskapet. Hon har varit aktiv inom SLS under 15 års tid och har många års erfarenhet som simlärare, poollivräddare, havslivräddare samt utbildare. Jill kommer till Vattensäkerhet 2020 för att berätta mer om Barnens Livräddningsskola.

Läs mer om Jill

Anders Hansson

Malmö Stad

Anders Hansson arbetar som arbetsledare på Malmö Stads badplatser och stränder med ansvar för badvärdarna. Anders kommer till Vattensäkerhet 2020 för att berätta om hur Malmö Stad jobbar med sina badvärdar under programpunkten Ett sätt att organisera badvärdar på stranden.

Läs mer om Anders

Louise Brädde

Svenska Livräddningssällskapet

Louise Brädde är ordförande i Svenska Livräddningssällskapets Livräddningsråd. Hon har varit aktiv inom SLS i över 20 år och utbildare i över 15 år. Hon utbildar inom HLR- och Första Hjälpen, Havlivräddare, Simlärare, Poollivräddare samt poollivräddarutbildararutbildare. Louise är även skolchef vid nordens enda livräddningsskola som ligger hos Livräddarna Tylösand. Louise kommer till Vattensäkerhet 2020 för att berätta mer om ett säkrare frilufsbad..

Läs mer om Louise

VATTENSÄKERHET 2020

ANMÄLAN

Anmäl dig till Vattensäkerhet 2020 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Vattensäkerhet 2020 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Vattensäkerhet 2020 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

FÖRELÄSARE

Johan Gert

SKR

Johan Gert arbetar på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, med frågor inom skydd mot olyckor. Johan...

Läs mer om våra föreläsare här