Vattensäkerhet 2020 Program


Onsdag 4 mars

09:00-09:50 Registrering och kaffe
Kaffe serveras i utställningen
09:50-10:00 Välkommen till Vattensäkerhet 2020
Anders Jacobsson - Ordförande Svenska Livräddningssällskapet
10:00-10:40 Inledningstalare Dan Eliassson
Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
10:40-11:10 Friluftsliv och vattensäkerhet
Per Klingbjer - Ordförande Svenskt Friluftsliv
11:10-11:40 Vattensäkerhet utifrån ett folkhälsoperspektiv
Suzanne Nilsson - Folkhälsomyndigheten
11:40-12:00 Kommunernas roll i arbetet med vattensäkerhet
12:00-13:10 Lunch
Kaffe serveras i utställningen
13:10-13:50 Unik registerstudie om drunkning de senaste 15 åren i Sverige
Mikael Olausson - Svenska Livräddningssällskapet
Andreas Claesson - Karolinska Institutet
En vattensäker kommun är en attraktiv kommun
13:50-14:00 Vad är en vattensäker kommun?
Mikael Olausson - Svenska Livräddningssällskapet
14:00-14:30 Erfarenheter från vattensäkerhetsgruppen i Helsingborg
Elisabeth Lindberg - Helsingborgs stad
14:30-15:15 Kaffe
Kaffe serveras i utställningen
15:15-15:35 Ett sätt att organisera livräddare på stranden
Elle Olsson - Ängelholms kommun
15:35-15:55 Säkerhetsperspektiv i samband med nybyggnad av ett badhus
Tomas Jons - Falu kommun
15:55-16:15 Sveriges flytväst tätaste kommun
16:15-16:35 Samspelet mellan livräddare på stranden och räddningstjänsten
Stefan Rane - Räddningstjänsten Halmstad
Göran Bertilsson - Svenska Livräddningssällskapet
16:35-17:10 Ceremoni vattensäker kommun
17:10-18:30 Mingel i utställningen
19:30- Buffé på hotell Good Morning + Helsingborg


Torsdag 5 mars

Effektiva åtgärder främja - förebygga - avhjälpa
09:00-09:30 Säkrare friluftsbad: Hur kan SLS stödja kommunen med att skapa en bevakningsorganisation för bad?
Louise Brädde - Svensk Livräddningssällskapets Livräddningsråd
09:30-09:50 Barnens Livräddningsskola
Jill af Edholm - Svenska Livräddningssällskapet
09:50-10:20 Simkunnighet och folkhälsa
Johanna Högberg - Svenska Livräddningssällskapets Simkunnighetsråd
10:20-11:10 Kaffe
Kaffe serveras i utställningen
11:10-11:30 AI-Drönare kan rädda liv!
Andreas Claesson - Karolinska Institutet
11:30-12:10 Riskbedömning på friluftsbad, ILSE Pre-Scan concept
Erik Bech - Danish Water Safety Council
12:10-12:50 National Drowning Prevention Strategy in Ireland
John Leech - Water Safety Ireland
12:50-13:10 Avslutning
Karin Brand - Svenska Livräddningssällskapet
13:10 Lunch


Anmäl dig till Vattensäkerhet 2020 nu!

Anmälan

VATTENSÄKERHET 2020

ANMÄLAN

Anmäl dig till Vattensäkerhet 2020 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Vattensäkerhet 2020 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Vattensäkerhet 2020 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

FÖRELÄSARE

Dan Eliasson

MSB

Dan Eliasson är generaldirektör på Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB. Dan kommer till...

Läs mer om våra föreläsare här