Anna Jansson

Anna Jansson

Folkhälsomyndigheten

Anna Jansson kommer från Folkhälsomyndigheten där hon är enhetschef på Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor och spelprevention. Anna kommer på Vattensäkerhet 2020 att prata om Vattensäkerhet sett utifrån ett folkhälsoperspektiv.

VATTENSÄKERHET 2020

ANMÄLAN

Anmäl dig till Vattensäkerhet 2020 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Vattensäkerhet 2020 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Vattensäkerhet 2020 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

FÖRELÄSARE

Mikael Olausson

Svenska Livräddningssällskapet

Mikael Olausson är områdesansvarig Säkerhet & Livräddning hos Svenska Livräddningssällskapet. Mikael...

Läs mer om våra föreläsare här